Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Zložený referenčný súradnicový systém

Referenčný súradnicový systém, používajúci dva rôzne nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny prvok a jeden pre vertikálny prvok, využívaný pre popis polohy, v zmysle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Compound coordinate reference system

A coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111 [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Složený referenční souřadnicový systém

Referenční souřadnicový systém, používající dva různé nezávislé souřadnicové referenční systémy, jeden pro horizontální složku a jeden pro vertikální složku, používající se pro popis polohy podle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Zložený referenčný súradnicový systém","language":"SK","description":"Referenčný súradnicový systém, používajúci dva rôzne nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny prvok a jeden pre vertikálny prvok, využívaný pre popis polohy, v zmysle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7474"},{"name":"Compound coordinate reference system","language":"EN","description":"A coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111 [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7474"},{"name":"Složený referenční souřadnicový systém","language":"CZ","description":"Referenční souřadnicový systém, používající dva různé nezávislé souřadnicové referenční systémy, jeden pro horizontální složku a jeden pro vertikální složku, používající se pro popis polohy podle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7474"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7474/sk/1/search","current":"7474"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}