Preskočiť hlavnú navigáciu

Poskytovanie všetkých priestorových údajov podľa Prílohy I v súlade s INSPIRE

Do: 23.11.2017

23. 11. 2017 je termín, od ktorého majú byť všetky priestorové údaje podľa Prílohy I (napríklad kataster, vodstvo, železničné a cestné siete, chránené územia, adresné body a pod.) spravované povinnými osobami poskytované v súlade so Smernicou INSPIRE.