Vyhľadať podľa INSPIRE

Vyhľadávanie v dokumentoch

Zoznam dokumentov

Autor Názov Dátum Formát Jazyk Typ Nástroje
Národná rada Slovenskej republiky Zákon o NIPI 2.12.2009 application/pdf sk-SK Text
Ministerstvo životného prostredia Vyhláška MŽP SR o NIPI 14.10.2011 application/pdf sk-SK Text
Európsky parlament Smernica o INSPIRE 14.3.2007 application/pdf sk-SK Text
Národná rada Slovenskej republiky Novela zákona o NIPI 17.8.2016 application/pdf sk-SK Text
MŽP SR Integračný manuál RPI – rámcový dokument 7.5.2020 application/pdf sk-SK Collection
Radoslav CHudy TG 24.8.2021 application/pdf sk-SK Collection