Kontakt

RPI HelpDesk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sekcia informatiky  |  Odbor stratégie IKT
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
tel: +421 48  4374 523
e-mail: rpi@enviro.gov.sk