1. Domov
  2. Zoznam povinných osôb a tretích strán

Zoznam povinných osôb a tretích strán

29 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov subjektu Kategória subjektu Sektor / rezort Nástroje
1
Povinná osoba
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
2
Povinná osoba
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
3
Povinná osoba
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4
Dobrovoľný prispievateľ
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
5
Povinná osoba
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
6
Povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7
Povinná osoba
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
8
Povinná osoba
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
10
Povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11
Povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12
Povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13
Povinná osoba
Ministerstvo kultúry SR
14
Povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15
Povinná osoba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
17
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
18
Povinná osoba
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
20
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
21
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
22
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
23
Povinná osoba
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
24
Povinná osoba
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
25
Povinná osoba
Ministerstvo zdravotníctva SR
26
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
27
Povinná osoba
Ministerstvo životného prostredia SR
28
Povinná osoba
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29
Povinná osoba
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy