RPI registrácia

Pre  využívanie služieb neverejnej časti Registra priestorových informácií je potrebná registrácia.

Registrácia zabezpečí vytvorenie priestoru pre Poskytovateľa (Povinnú osobu, alebo Dobrovoľného prispievateľa), ktorý je v systéme RPI reprezentovaný konceptom “Subjekt”.

Zároveň umožňuje tvorbu účtov jednotlivých užívateľov v rámci Subjektu.

Pre registráciu Subjektu, alebo užívateľa kontaktujte Helpdesk RPI.

Po registrácii je možné vstúpiť do neverejnej časti cez RPI prihlásenie.