1. Domov
  2. RPI
  3. Aktivity registra

Aktivity registra

28. 9. 2023
11:01

INSPIRE - Geológia - Hydrogeológia - Pramene
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

28. 9. 2023
09:50

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

28. 9. 2023
09:49

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Vymazanie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25. 9. 2023
23:53

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:53

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:52

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:44

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:44

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:44

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:43

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:42

Copy of INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:41

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:41

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:40

INSPIRE PD 8,02 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:37

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:36

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:36

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:33

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:33

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:32

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:32

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
23:28

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
14:42

INSPIRE - Elektrické prípojky
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Hydromeliorácie, štátny podnik

25. 9. 2023
14:41

INSPIRE - Elektrické prípojky
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Hydromeliorácie, štátny podnik

25. 9. 2023
14:39

INSPIRE - Budovy a sklady
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Hydromeliorácie, štátny podnik

25. 9. 2023
14:34

INSPIRE - Budovy a sklady
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Hydromeliorácie, štátny podnik

25. 9. 2023
10:12

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Vymazanie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
10:09

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25. 9. 2023
08:11

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
08:10

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
08:09

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
08:09

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

25. 9. 2023
08:00

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25. 9. 2023
08:00

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Vymazanie metaúdajového záznamu (Editácia)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

23. 9. 2023
23:40

INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:40

INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:32

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:32

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:31

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:28

Copy of INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Vymazanie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:25

Copy of INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:24

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:24

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:20

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
23:20

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
22:50

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
22:50

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
22:49

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
22:49

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

23. 9. 2023
22:48

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Aktualizácia metaúdajového záznamu (Editácia)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava