1. Domov
  2. RPI
  3. Články

Články

28. 2. 2024 INSPIRE

Vo väzbe na zlepšovanie infraštruktúry priestorových informácií sprístupňuje MŽP SR prostredníctvom Národného geoportálu službu monitoringu dostupnosti datasetov.

31. 10. 2023 NG

Nasadenie produkčnej prevádzky nového Národného geoportálu

1. 10. 2023 INSPIRE

Register priestorových informácií bol úspešne nasadený do produkčnej prevádzky v prostredí vládneho cloudu.

29. 5. 2023 INSPIRE

Vo väzbe na legislatívne požiadavky ako aj očakávania aplikačnej praxe, sprístupní Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novú verziu Informačného systému Registra priestorových informácií.

16. 5. 2023 RPI

Pre prípravu spustenia novej verzie Registra priestorových informácií bola pripravená tzv. Pre produkčná verzia.

13. 12. 2022 INSPIRE

Dňa 09.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 16.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “RPI 2.0 Testovanie”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

22. 11. 2022 INSPIRE admin

Dňa 18.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 12.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE Validácia”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

21. 11. 2022 INSPIRE admin

Dňa 16.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 11.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Metaúdaje”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Register priestorových informácií 2.0
10. 11. 2022 RPI admin

Vitajte na webovom sídle Registra priestorových informácií vo verzii 2.0