1. Domov
  2. RPI
  3. Aktuality

Aktuality

29. 8. 2023 INSPIRE

Služby Registra priestorových informácií (RPI) sú opätovne dostupné.

22. 8. 2023 INSPIRE

Z dôvodu aplikácie bezpečnostných opatrení zo strany NASES sú dočasne obmedzené možnosti tvorby a editácie metaúdajov v Registri priestorových informácií.

14. 8. 2023 INSPIRE

V súvislosti s údržbovými aktivitami budú obmedzené služby INSPIRE registry, čo môže mať vplyv aj na časť funkcionality Registra priestorových informácií.

31. 7. 2023 INSPIRE

V súvislosti s prípravou nasadenia nového Geoportálu Európskej komisie došlo k obmedzeniu niektorých služieb.

3. 7. 2023 INSPIRE

Momentálne evidujeme výpadok služieb INSPIRE registry.

31. 5. 2023 INSPIRE

Z dôvodu migrácie informačného systému Registra priestorových informácií z verzie 1 na verziu 2 bude k termínu 31.05.2023 ukončená možnosť tvorby, importu, harvestingu a správy metaúdajov. Tieto budú zmigrované do nového systému, ktorého nasadenie je plánované po tomto termíne.

9. 5. 2023 INSPIRE

Z dôvodu mimoriadnej technickej odstávky služieb modulu IAM ÚPVS nebude možné prihlásenie do Registra priestorových informácií v termíne od 19. mája 2023 (piatok) v čase od 22.00 h do 21. mája (nedeľa) 2023 do 20.00 h. Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

5. 12. 2022 RPI

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravuje novú verziu Registra priestorových informácií (v.2.0). V rámci prípravy jeho plynulého nasadenia na produkciu, sprístupňuje "stage" verziu na testovanie.

4. 12. 2022 RPI admin

V termíne okolo 15.12.2022 bude prebiehať harvesting obsahu Národnej vyhľadávacej služby Európskou komisiou

30. 11. 2022 RPI admin

Nová verzia pripravovaného Registra priestorových informácií (RPI) vo verzii 2.0 bude predstavená na 3.INSPIRE ESPUS konferencii & Inspirujme se 2022.