1. Domov
  2. RPI
  3. Aktuality

Aktuality

8. 3. 2024 RPI

Posilnenie prevádzky a rozvoja Registra priestorových informácií

21. 11. 2023 RPI

Z dôvodu aktualizácie certifikátov môže v termíne 23.11.2023 medzi 20:00 - 22:00 dôjsť k výpadkom dostupnosti služieb Registra priestorových informácií.

14. 11. 2023 RPI

V termíne 20.11.2023 po 20:00 môže dôjsť k výpadkom dostupnosti služieb Registra priestorových informácií.

29. 8. 2023 INSPIRE

Služby Registra priestorových informácií (RPI) sú opätovne dostupné.

22. 8. 2023 INSPIRE

Z dôvodu aplikácie bezpečnostných opatrení zo strany NASES sú dočasne obmedzené možnosti tvorby a editácie metaúdajov v Registri priestorových informácií.

14. 8. 2023 INSPIRE

V súvislosti s údržbovými aktivitami budú obmedzené služby INSPIRE registry, čo môže mať vplyv aj na časť funkcionality Registra priestorových informácií.

31. 7. 2023 INSPIRE

V súvislosti s prípravou nasadenia nového Geoportálu Európskej komisie došlo k obmedzeniu niektorých služieb.

3. 7. 2023 INSPIRE

Momentálne evidujeme výpadok služieb INSPIRE registry.

31. 5. 2023 INSPIRE

Z dôvodu migrácie informačného systému Registra priestorových informácií z verzie 1 na verziu 2 bude k termínu 31.05.2023 ukončená možnosť tvorby, importu, harvestingu a správy metaúdajov. Tieto budú zmigrované do nového systému, ktorého nasadenie je plánované po tomto termíne.

9. 5. 2023 INSPIRE

Z dôvodu mimoriadnej technickej odstávky služieb modulu IAM ÚPVS nebude možné prihlásenie do Registra priestorových informácií v termíne od 19. mája 2023 (piatok) v čase od 22.00 h do 21. mája (nedeľa) 2023 do 20.00 h. Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.