Register priestorových informácií

Register priestorových informácií (RPI) je v zmysle zákona č.3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre priestorových informácií (NIPI) v znení neskorších predpisov, informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov.

Informačný systém zároveň za Slovenskú republiku poskytuje Národnú vyhľadávaciu službu, prostredníctvom ktorej sprístupňuje metaúdaje o geozdrojoch pre INSPIRE Geoportál Európskej Komisie.

RPI umožňuje tvorbu, import, vyťažovanie (harvesting),  správu a publikáciu metaúdajov o:

  • Súboroch priestorových údajov
  • Službách priestorových údajov
  • Aplikáciách

Informačný systém pozostáva z dvoch častí:

  • Verejnej - poskytujúcej prístup k obsahu a funkcionalite bez potreby prihlásenia
  • Neverejnej - ktorá cez sekciu Nástroje poskytuje nástroje pre správu metaúdajov a vyžaduje prihlásenie

V rámci udržateľnosti do konca roku 2023 RPI zabezpečuje aj pôvodné eGov služby.

Informácie o projektovej a SLA podpore.

Integrácie / APIs:

Obsah a funkcionalitu RPI je momentálne možné využívať tretími stranami aj prostredníctvom štandardizovaných aplikačno programových rozhraní: