Nahlásiť podnet/problém - Register Priestorových Informácií
Preskočiť hlavnú navigáciu

Nahlásiť podnet/problém


Adresa podstránky, ktorej sa podnet alebo problém týka.
max. 2,00 MB
 

Povinné polia sú označené hviezdičkou *

V prípade hlásenia problému prosíme čo najzrozumiteľnejšie zachytiť v rámci popisu problému postup pre reprodukovanie chyby, popis aktuálneho správania a popis očakávaného správania ak nie sú zrejmé z priloženej fotografie obrazovky.