1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

sluzby.vuvh
Voda

16 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 5. 2024
2
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
30. 5. 2024
3
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 5. 2024
4
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 5. 2024
5
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
14. 5. 2024
6
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
14. 5. 2024
7
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
13. 5. 2024
8
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
13. 5. 2024
9
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
13. 5. 2024
10
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
13. 5. 2024
11
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
13. 5. 2024
12
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1. 2. 2024
13
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
14
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
15
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
16
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
24. 1. 2024