1. Domov
  2. Zoznam metaúdajov

Zoznam metaúdajov

sluzby.vuvh
Voda

16 výsledky

Číslo
riadku
ID Názov Zdroj Organizácia Prístup a použitie Dátum
1
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1. 2. 2024
2
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
3
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
4
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
5
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
30. 1. 2024
6
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
24. 1. 2024
7
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
8
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
9
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11. 12. 2023
10
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
11
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
12
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
13
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
14
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
15
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023
16
Súbor priestorových údajov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11. 12. 2023