Vyhľadať podľa INSPIRE

Transformačná služba

Služba slúži na transformáciu priestorových údajov s využitím existujúcej Transformačnej služby ÚGKK SR. V rámci služby je možné nahrať údaje, ktoré chce používateľ transformovať. Následne po nahratí údajov služba zavolá externú službu ÚGKK SR, ktorá vykoná transformáciu priestorových údajov a poskytne používateľovi link na stiahnutie transformačných údajov.
Informácie o vstupnom súbore:
Informácie o výstupnom súbore: