Vyhľadať podľa INSPIRE

Validačná služba

Služba slúži na validáciu metaúdajových záznamov. Používateľ môže validovať metaúdaje a služby priestorových údajov vo forme predpísanej XML štruktúry. Validácia oproti XML zaisťuje, že v metaúdajoch:
  • sú uvedené správne tagy (tzv. značky; tzv. mark-up validácie);
  • sú tagy v správnom poradí;
  • sú povinné tagy obsiahnuté;
  • údajové typy zodpovedajú ich definícii (napríklad nie je uvedené reálne číslo v údajovom type Integer určenému pre celé čísla a pod.);
  • nie sú tagy, ktoré môžu byť uvedené maximálne jedenkrát, uvedené viackrát;

Vložte zdroj do textového poľa

VYHLÁSENIE: Táto služba sa používa v súvislosti s INSPIRE na overenie metaúdajov zdrojov objavených prostredníctvom Vyhľadávacích služieb. Validácia je poskytovaná tak, ako je, a neslúži na test úplnej zhody s INSPIRE. Aj keď sme sa snažili zabezpečiť súlad s INSPIRE nariadeniami a príslušnými technickými usmerneniami, môžu sa vyskytnúť problémy, ktoré bude treba riešiť. Každý Váš podnet na zlepšenie si vážime, pretože nám pomáha validátor vylepšovať.