Vyhľadať podľa INSPIRE

Vyhľadávanie v dokumentoch

Tenký klient systému DMS (Systém pre správu dokumentov z angl. Document Management System) slúži na prehľadné zobrazenie dokumentov uložených v DMS používateľom prostredníctvom vyhľadávania. Podporuje jednoduché a rozšírené vyhľadávanie v metaúdajoch a v obsahu dokumentov podľa kľúčových slov. Obsah vyhľadaných dokumentov je možné stiahnuť a rovnako je možné prehliadanie všetkých pridružených metaúdajov.

Najnovšie dokumenty

  • TG (inspire_dataspecification_ad_v3.1.pdf) |
  • Integračný manuál RPI – rámcový dokument (RPI_IM_RamcovyDokument_v2.2.pdf) |
  • Novela zákona o NIPI (Novela_Zakona_o_NIPI.pdf) |
  • Vyhláška MŽP SR o NIPI (vyhlaska_MZP_SR_2011-352.pdf) |
  • Zákon o NIPI (Zakon_3_2010_o_NIPI.pdf) |
  • Smernica o INSPIRE (Smernica_INSPIRE_2007_2_ES.pdf) |