Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Aplikačné údaje

Údaje, podporujúce požiadavky používateľov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Application Data

Data in support of user requirements [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Aplikační data

Data podporující požadavky uživatelů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/a","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Adresovateľný objekt","href":"/glossary/term/7465/sk/a/1/letters","id":"7465"},{"name":"Aktívny účastník","href":"/glossary/term/7300/sk/a/1/letters","id":"7300"},{"name":"Akvadukt","href":"/glossary/term/7405/sk/a/1/letters","id":"7405"},{"name":"Anaglyf","href":"/glossary/term/7688/sk/a/1/letters","id":"7688"},{"name":"Aplikačná schéma","href":"/glossary/term/7302/sk/a/1/letters","id":"7302"},{"name":"Aplikačné údaje","href":"/glossary/term/7301/sk/a/1/letters","id":"7301"}],"error":null},"term":[{"name":"Aplikačné údaje","language":"SK","description":"Údaje, podporujúce požiadavky používateľov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7301"},{"name":"Application Data","language":"EN","description":"Data in support of user requirements [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7301"},{"name":"Aplikační data","language":"CZ","description":"Data podporující požadavky uživatelů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7301"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7301/sk/1/letters","current":"7301"},"Action":{"type":1,"letter":"a","page":1,"lang":"sk"}}