Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Exonymum

Pojmenovaní používané v určitém jazyce pro prostorový předmět umístněný mimo zóny, v kterých se tímto jazykem hovoří a odlišující jeho formy od používaného pojmenovaní v oficiálním nebo zavedeném jazyce té zóny, kde se nachází prostorový předmět [Zdroj: UNGEG]

Exonym

Pomenovanie používané v určitom jazyku pre priestorový predmet umiestnený mimo zóny, v ktorej sa týmto jazykom hovorí a odlišujúci jeho formy od používaného pomenovania v oficiálnom alebo zavedenom jazyku tej zóny, kde sa nachádza priestorový predmet [Zdroj: UNGEG]

Exonym

name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located [Source: UNGEG]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/e","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Endonymum","href":"/glossary/term/7317/cz/e/1/letters","id":"7317"},{"name":"Entita","href":"/glossary/term/7318/cz/e/1/letters","id":"7318"},{"name":"ESDI","href":"/glossary/term/7320/cz/e/1/letters","id":"7320"},{"name":"ETRS89/EVRS","href":"/glossary/term/7489/cz/e/1/letters","id":"7489"},{"name":"Eurocontrol","href":"/glossary/term/7428/cz/e/1/letters","id":"7428"},{"name":"EuroRoadS","href":"/glossary/term/7427/cz/e/1/letters","id":"7427"},{"name":"Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89)","href":"/glossary/term/7490/cz/e/1/letters","id":"7490"},{"name":"Evropský vertikální referenční systém (EVRS)","href":"/glossary/term/7491/cz/e/1/letters","id":"7491"},{"name":"Exonymum","href":"/glossary/term/7321/cz/e/1/letters","id":"7321"}],"error":null},"term":[{"name":"Exonymum","language":"CZ","description":"Pojmenovaní používané v určitém jazyce pro prostorový předmět umístněný mimo zóny, v kterých se tímto jazykem hovoří a odlišující jeho formy od používaného pojmenovaní v oficiálním nebo zavedeném jazyce té zóny, kde se nachází prostorový předmět  [Zdroj: UNGEG]","id":"7321"},{"name":"Exonym","language":"SK","description":"Pomenovanie používané v určitom jazyku pre priestorový predmet umiestnený mimo zóny, v ktorej sa týmto jazykom hovorí a odlišujúci jeho formy od používaného pomenovania v oficiálnom alebo zavedenom jazyku tej zóny, kde sa nachádza priestorový predmet  [Zdroj: UNGEG]","id":"7321"},{"name":"Exonym","language":"EN","description":"name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located  [Source: UNGEG]","id":"7321"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7321/cz/1/letters","current":"7321"},"Action":{"type":1,"letter":"e","page":1,"lang":"cz"}}