Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Feature Catalogue

catalogue(s) containing definitions and descriptions of the spatial object types, their attributes and associated components occurring in one or more spatial data sets, together with any operations that may be applied [Source: ISO 19110 – modified]

Katalóg prvkov

Katalóg(y), obsahujúce definície a popisy typov priestorových objektov, ich atribútov a súvisiacich komponentov, objavujúcich sa v jednej alebo viacerých sadách priestorových údajov, spolu s operáciou, ktorú je možné aplikovať [Zdroj: ISO 19110 – modified]

Katalog prvků

Katalog(y), obsahující definice a popisy typů prostorových objektů, jejich atributů a souvisejících komponent, objevujících se v jedné nebo více sadách prostorových dat, spolu s operací, kterou je možné aplikovat [Zdroj: ISO 19110 – modified]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/f","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Feature","href":"/glossary/term/7323/en/f/1/letters","id":"7323"},{"name":"Feature Catalogue","href":"/glossary/term/7324/en/f/1/letters","id":"7324"},{"name":"Feature concept","href":"/glossary/term/7325/en/f/1/letters","id":"7325"},{"name":"Feature concept dictionary","href":"/glossary/term/7326/en/f/1/letters","id":"7326"},{"name":"Flow direction","href":"/glossary/term/7393/en/f/1/letters","id":"7393"},{"name":"Foreshore","href":"/glossary/term/7388/en/f/1/letters","id":"7388"},{"name":"Free text","href":"/glossary/term/7430/en/f/1/letters","id":"7430"}],"error":null},"term":[{"name":"Feature Catalogue","language":"EN","description":"catalogue(s) containing definitions and descriptions of the spatial object types, their attributes and associated components occurring in one or more spatial data sets, together with any operations that may be applied  [Source: ISO 19110 – modified]","id":"7324"},{"name":"Katalóg prvkov","language":"SK","description":"Katalóg(y), obsahujúce definície a popisy typov priestorových objektov, ich atribútov a súvisiacich komponentov, objavujúcich sa v jednej alebo viacerých sadách priestorových údajov, spolu s operáciou, ktorú je možné aplikovať  [Zdroj: ISO 19110 – modified]","id":"7324"},{"name":"Katalog prvků","language":"CZ","description":"Katalog(y), obsahující definice a popisy typů prostorových objektů, jejich atributů a souvisejících komponent, objevujících se v jedné nebo více sadách prostorových dat, spolu s operací, kterou je možné aplikovat  [Zdroj: ISO 19110 – modified]","id":"7324"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7324/en/1/letters","current":"7324"},"Action":{"type":1,"letter":"f","page":1,"lang":"en"}}