Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Geografický súradnicový systém

Zosúladená súradnica ponúkajúca niekoľko rozlíšení s bežným pôvodným bodom a štandardizovaným určením a veľkosťou súradnicových buniek [Zdroj: INSPIRE Directive]

Geographical grid system

harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells [Source: INSPIRE Directive]

Geografický souřadnicový systém

Souřadnicový systém umožňující lokalizaci jakéhokoli místa na Zemi prostřednictvím čísel a písmen [Zdroj: INSPIRE Directive]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/sk/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"Generalizácia ","href":"/glossary/term/7693/sk/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetický súradnicový systém","href":"/glossary/term/7475/sk/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geografické ohraničenie","href":"/glossary/term/7700/sk/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geografický identifikátor","href":"/glossary/term/7330/sk/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geografický súradnicový systém","href":"/glossary/term/7331/sk/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"Georeferencovanie","href":"/glossary/term/7694/sk/g/1/letters","id":"7694"}],"error":null},"term":[{"name":"Geografický súradnicový systém","language":"SK","description":"Zosúladená súradnica ponúkajúca niekoľko rozlíšení s bežným pôvodným bodom a štandardizovaným  určením  a veľkosťou súradnicových buniek  [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7331"},{"name":"Geographical grid system","language":"EN","description":"harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells  [Source: INSPIRE Directive]","id":"7331"},{"name":"Geografický souřadnicový systém","language":"CZ","description":"Souřadnicový systém umožňující lokalizaci jakéhokoli místa na Zemi prostřednictvím čísel a písmen [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7331"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7331/sk/1/letters","current":"7331"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"sk"}}