Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

INSPIRE geoportál

V zmysle Internetovej stránky, alebo ekvivalentnej, poskytujúcej prístup k službám podľa Článku 11 (1) [Zdroj: INSPIRE Directive]

INSPIRE geo-portal

means an Internet site, or equivalent, providing access to the services referred to in Article 11(1) [Source: INSPIRE Directive]

geoportál INSPIRE

Internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 směrnice INSPIRE [Zdroj: INSPIRE Directive]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"INSPIRE geoportál","language":"SK","description":"V zmysle Internetovej stránky, alebo ekvivalentnej, poskytujúcej prístup k službám podľa Článku 11 (1) [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7338"},{"name":"INSPIRE geo-portal","language":"EN","description":"means an Internet site, or equivalent, providing access to the services referred to in Article 11(1) [Source: INSPIRE Directive]","id":"7338"},{"name":"geoportál INSPIRE","language":"CZ","description":"Internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 směrnice INSPIRE  [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7338"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7338/sk/1/search","current":"7338"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}