Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Internal object identifier

unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications [Source: DS-D2.5]

Identifikátor interného objektu

Jedinečný identifikátor objektu, ktorý sa využíva vnútorne a nezvykne sa využívať k identifikácii alebo odporúčaniu priestorového predmetu vonkajšími aplikáciami [Zdroj: DS-D2.5]

Identifikátor interního objektu

Jedinečný identifikátor objektu, který se využívá interně a není zamýšlen pro identifikaci nebo odkazování prostorového objektu vnějšími aplikacemi [Zdroj: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/i","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"INSPIRE (directive)","href":"/glossary/term/7686/en/i/1/letters","id":"7686"},{"name":"INSPIRE application schema","href":"/glossary/term/7336/en/i/1/letters","id":"7336"},{"name":"INSPIRE data specification","href":"/glossary/term/7337/en/i/1/letters","id":"7337"},{"name":"INSPIRE geo-portal","href":"/glossary/term/7338/en/i/1/letters","id":"7338"},{"name":"Identifier","href":"/glossary/term/7334/en/i/1/letters","id":"7334"},{"name":"Infrastructure for spatial information","href":"/glossary/term/7335/en/i/1/letters","id":"7335"},{"name":"Inter-modal connection","href":"/glossary/term/7480/en/i/1/letters","id":"7480"},{"name":"Internal object identifier","href":"/glossary/term/7339/en/i/1/letters","id":"7339"},{"name":"Interoperability","href":"/glossary/term/7340/en/i/1/letters","id":"7340"},{"name":"Interoperable spatial data","href":"/glossary/term/7341/en/i/1/letters","id":"7341"},{"name":"Invoke spatial data service (Invoke)","href":"/glossary/term/7462/en/i/1/letters","id":"7462"},{"name":"Isoline","href":"/glossary/term/7696/en/i/1/letters","id":"7696"}],"error":null},"term":[{"name":"Internal object identifier","language":"EN","description":"unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications  [Source: DS-D2.5]","id":"7339"},{"name":"Identifikátor interného objektu","language":"SK","description":"Jedinečný identifikátor objektu, ktorý sa využíva vnútorne a nezvykne sa využívať k identifikácii alebo odporúčaniu priestorového predmetu vonkajšími aplikáciami  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7339"},{"name":"Identifikátor interního objektu","language":"CZ","description":"Jedinečný identifikátor objektu, který se využívá interně a není zamýšlen pro identifikaci nebo odkazování prostorového objektu vnějšími aplikacemi  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7339"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7339/en/1/letters","current":"7339"},"Action":{"type":1,"letter":"i","page":1,"lang":"en"}}