Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Identifikátor interného objektu

Jedinečný identifikátor objektu, ktorý sa využíva vnútorne a nezvykne sa využívať k identifikácii alebo odporúčaniu priestorového predmetu vonkajšími aplikáciami [Zdroj: DS-D2.5]

Internal object identifier

unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications [Source: DS-D2.5]

Identifikátor interního objektu

Jedinečný identifikátor objektu, který se využívá interně a není zamýšlen pro identifikaci nebo odkazování prostorového objektu vnějšími aplikacemi [Zdroj: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Identifikátor interného objektu","language":"SK","description":"Jedinečný identifikátor objektu, ktorý sa využíva vnútorne a nezvykne sa využívať k identifikácii alebo odporúčaniu priestorového predmetu vonkajšími aplikáciami  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7339"},{"name":"Internal object identifier","language":"EN","description":"unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications  [Source: DS-D2.5]","id":"7339"},{"name":"Identifikátor interního objektu","language":"CZ","description":"Jedinečný identifikátor objektu, který se využívá interně a není zamýšlen pro identifikaci nebo odkazování prostorového objektu vnějšími aplikacemi  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7339"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7339/sk/1/search","current":"7339"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}