Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Multilingual

in or using several languages [Source: Oxford Dictionary]

Viacjazyčný

v ktorom sa hovorí viacerými jazykmi; preložený alebo umožňujúci preklad do viacerých jazykov (Krátky slovník slovenského jazyka) [Zdroj: Oxford Dictionary]

Vícejazyčný

V kterém se hovoří více jazyky; přeložený nebo umožňující překlad do více jazyků [Zdroj: Oxford Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/en/m","next":null,"prev":"/glossary/letters/en/m/1"},"terms":[{"name":"Metadata element - Resource title","href":"/glossary/term/7437/en/m/2/letters","id":"7437"},{"name":"Metadata element - Resource type","href":"/glossary/term/7439/en/m/2/letters","id":"7439"},{"name":"Metadata element - Responsible organisation","href":"/glossary/term/7454/en/m/2/letters","id":"7454"},{"name":"Metadata element - Spatial data service type","href":"/glossary/term/7445/en/m/2/letters","id":"7445"},{"name":"Metadata element - Spatial resolution","href":"/glossary/term/7450/en/m/2/letters","id":"7450"},{"name":"Metadata element - Temporal reference","href":"/glossary/term/7448/en/m/2/letters","id":"7448"},{"name":"Metadata element - Topic category","href":"/glossary/term/7444/en/m/2/letters","id":"7444"},{"name":"Metadata element - Unique resource identifier","href":"/glossary/term/7441/en/m/2/letters","id":"7441"},{"name":"Multicultural","href":"/glossary/term/7348/en/m/2/letters","id":"7348"},{"name":"Multilingual","href":"/glossary/term/7349/en/m/2/letters","id":"7349"},{"name":"Multiple representation","href":"/glossary/term/7350/en/m/2/letters","id":"7350"}],"error":null},"term":[{"name":"Multilingual","language":"EN","description":"in or using several languages  [Source: Oxford Dictionary]","id":"7349"},{"name":"Viacjazyčný","language":"SK","description":"v ktorom sa hovorí viacerými jazykmi; preložený alebo umožňujúci preklad do viacerých jazykov (Krátky slovník slovenského jazyka) [Zdroj: Oxford Dictionary]","id":"7349"},{"name":"Vícejazyčný","language":"CZ","description":"V kterém se hovoří více jazyky; přeložený nebo umožňující překlad do více jazyků  [Zdroj: Oxford Dictionary]","id":"7349"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7349/en/2/letters","current":"7349"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":2,"lang":"en"}}