Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Referencování objektu

Konzistentní metoda odkazování prostorových dat na jejich umístění při použití externích prostorových objektů [Zdroj: DS-D2.5]

Referencovanie objektu

Konzistentná metóda referencovania priestorových údajov voči umiestneniu pri použití externých priestorových údajov [Zdroj: DS-D2.5]

Object referencing

consistent method of referencing spatial data to location using existing spatial objects [Source: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Rastr","href":"/glossary/term/7685/cz/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Referencování objektu","href":"/glossary/term/7352/cz/r/1/letters","id":"7352"},{"name":"Referenční data","href":"/glossary/term/7356/cz/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Referenční model","href":"/glossary/term/7357/cz/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Referenční mříž","href":"/glossary/term/7484/cz/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Registr (informační systém)","href":"/glossary/term/7359/cz/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Registr prostorových informací (RPI)","href":"/glossary/term/7702/cz/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registr (zdroj informací)","href":"/glossary/term/7358/cz/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Rozlišení","href":"/glossary/term/7360/cz/r/1/letters","id":"7360"}],"error":null},"term":[{"name":"Referencování objektu","language":"CZ","description":"Konzistentní metoda odkazování prostorových dat na jejich umístění při použití externích prostorových objektů  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7352"},{"name":"Referencovanie objektu","language":"SK","description":"Konzistentná metóda referencovania priestorových údajov voči umiestneniu pri použití externých priestorových údajov  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7352"},{"name":"Object referencing","language":"EN","description":"consistent method of referencing spatial data to location using existing spatial objects  [Source: DS-D2.5]","id":"7352"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7352/cz/1/letters","current":"7352"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"cz"}}