Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Měřítko

Vztah mezi dimenzemi mapových prvků a geografických objektů představujících Zemi, běžně vyjádřený jako zlomek nebo poměr. Měřítko mapy 1: 100,000 nebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka měřítka na mapě se rovná 100,000 stejné jednoty na Zemi [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Mierka

Vzťah medzi dimenziami mapových prvkov a geografických predmetov predstavujúcich Zem, bežne vyjadrený ako zlomok alebo pomer. Mierka mapy 1: 100,000 alebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka mierky na mape sa rovná 100,000 tej istej jednoty na Zemi. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Scale

The relation between the dimensions of features on a map and the geographic objects they represent on the earth, commonly expressed as a fraction or a ratio. A map scale of 1/100,000 or 1:100,000 means that one unit of measure on the map equals 100,000 of the same unit on the Earth. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/m","next":"/glossary/letters/cz/m/2","prev":null},"terms":[{"name":"Mapa","href":"/glossary/term/7698/cz/m/1/letters","id":"7698"},{"name":"Mapová projekce","href":"/glossary/term/7473/cz/m/1/letters","id":"7473"},{"name":"Měřítko","href":"/glossary/term/7361/cz/m/1/letters","id":"7361"},{"name":"Metadata","href":"/glossary/term/7347/cz/m/1/letters","id":"7347"},{"name":"Metaúdajový prvok - Abstrakt zdroje","href":"/glossary/term/7438/cz/m/1/letters","id":"7438"},{"name":"Metaúdajový prvok - Časová reference","href":"/glossary/term/7448/cz/m/1/letters","id":"7448"},{"name":"Metaúdajový prvok - Datum metadat","href":"/glossary/term/7456/cz/m/1/letters","id":"7456"},{"name":"Metaúdajový prvok - Geografické ohraničení","href":"/glossary/term/7447/cz/m/1/letters","id":"7447"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jazyk metadat","href":"/glossary/term/7457/cz/m/1/letters","id":"7457"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jazyk zdroje","href":"/glossary/term/7443/cz/m/1/letters","id":"7443"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jedinečný identifikátor zdroje","href":"/glossary/term/7441/cz/m/1/letters","id":"7441"},{"name":"Metaúdajový prvok - Klíčové slovo","href":"/glossary/term/7446/cz/m/1/letters","id":"7446"},{"name":"Metaúdajový prvok - Kontaktní místo pro metadata","href":"/glossary/term/7455/cz/m/1/letters","id":"7455"},{"name":"Metaúdajový prvok - Lokátor zdroje","href":"/glossary/term/7440/cz/m/1/letters","id":"7440"},{"name":"Metaúdajový prvok - Název zdroje","href":"/glossary/term/7437/cz/m/1/letters","id":"7437"},{"name":"Metaúdajový prvok - Odpovědná organizace","href":"/glossary/term/7454/cz/m/1/letters","id":"7454"},{"name":"Metaúdajový prvok - Omezení veřejného přístupu","href":"/glossary/term/7453/cz/m/1/letters","id":"7453"},{"name":"Metaúdajový prvok - Podmínky vztahující se k přístupu a použití","href":"/glossary/term/7452/cz/m/1/letters","id":"7452"},{"name":"Metaúdajový prvok - Prostorové rozlišení","href":"/glossary/term/7450/cz/m/1/letters","id":"7450"},{"name":"Metaúdajový prvok - Původ","href":"/glossary/term/7449/cz/m/1/letters","id":"7449"}],"error":null},"term":[{"name":"Měřítko","language":"CZ","description":"Vztah mezi dimenzemi mapových prvků a geografických objektů představujících Zemi, běžně vyjádřený jako zlomek nebo poměr. Měřítko mapy 1: 100,000 nebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka měřítka na mapě se rovná 100,000 stejné jednoty na Zemi [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7361"},{"name":"Mierka","language":"SK","description":"Vzťah medzi dimenziami mapových prvkov a geografických predmetov predstavujúcich Zem, bežne  vyjadrený ako zlomok alebo pomer. Mierka mapy 1: 100,000 alebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka mierky na mape sa rovná 100,000 tej istej jednoty na Zemi. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7361"},{"name":"Scale","language":"EN","description":"The relation between the dimensions of features on a map and the geographic objects they represent on the earth, commonly expressed as a fraction or a ratio. A map scale of 1/100,000 or 1:100,000 means that one unit of measure on the map equals 100,000 of the same unit on the Earth.  [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7361"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7361/cz/1/letters","current":"7361"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":1,"lang":"cz"}}