Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Spatial data services

means the operations which may be performed, by invoking a computer application, on the spatial data contained in spatial data sets or on the related metadata; [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Služby priestorových údajov

Znamenajú operácie, ktoré môžu byť vykonávané dovolávaním sa počítačovej aplikácie, priestorovými údajmi obsahujúcimi súbory priestorových údajov alebo prislúchajúcimi metaúdajmi. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Služby založené na prostorových datech

Možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/s","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Scale","href":"/glossary/term/7361/en/s/1/letters","id":"7361"},{"name":"Shapefile","href":"/glossary/term/7692/en/s/1/letters","id":"7692"},{"name":"Significant point","href":"/glossary/term/7483/en/s/1/letters","id":"7483"},{"name":"Sluice gate","href":"/glossary/term/7403/en/s/1/letters","id":"7403"},{"name":"Snowfield","href":"/glossary/term/7387/en/s/1/letters","id":"7387"},{"name":"Spatial data","href":"/glossary/term/7362/en/s/1/letters","id":"7362"},{"name":"Spatial data services","href":"/glossary/term/7363/en/s/1/letters","id":"7363"},{"name":"Spatial data services - classification","href":"/glossary/term/7464/en/s/1/letters","id":"7464"},{"name":"Spatial data set","href":"/glossary/term/7364/en/s/1/letters","id":"7364"},{"name":"Spatial data set series","href":"/glossary/term/7436/en/s/1/letters","id":"7436"},{"name":"Spatial object","href":"/glossary/term/7365/en/s/1/letters","id":"7365"},{"name":"Spatial object type","href":"/glossary/term/7366/en/s/1/letters","id":"7366"},{"name":"Spatial reference system","href":"/glossary/term/7367/en/s/1/letters","id":"7367"},{"name":"Spatial schema","href":"/glossary/term/7368/en/s/1/letters","id":"7368"},{"name":"Spring","href":"/glossary/term/7419/en/s/1/letters","id":"7419"},{"name":"Static segmentation","href":"/glossary/term/7383/en/s/1/letters","id":"7383"},{"name":"Sub-basin","href":"/glossary/term/7385/en/s/1/letters","id":"7385"}],"error":null},"term":[{"name":"Spatial data services","language":"EN","description":"means the operations which may be performed, by invoking a computer application, on the spatial data contained in spatial data sets or on the related metadata; [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7363"},{"name":"Služby priestorových údajov","language":"SK","description":"Znamenajú operácie, ktoré môžu byť vykonávané dovolávaním sa počítačovej aplikácie, priestorovými údajmi obsahujúcimi súbory priestorových údajov alebo prislúchajúcimi metaúdajmi. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7363"},{"name":"Služby založené na prostorových datech","language":"CZ","description":"Možné formy zpracování prostorových dat obsažených v souborech prostorových dat nebo souvisejících metadat prostřednictvím počítačové aplikace  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7363"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7363/en/1/letters","current":"7363"},"Action":{"type":1,"letter":"s","page":1,"lang":"en"}}