Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Statická segmentácia

Spôsob modelovania geografických informácií vo všeobecných a lineárnych sieťach obzvlášť tam, kde je deľba prvkov závislá od súboru atribútov definovaných pre lineárny element. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Static segmentation

A way of modelling geographic information in general and linear networks in particular where the segmentation of the elements is dependent on the set of attributes defined for the linear element. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Statická segmentace

Způsob modelování geografických informací ve všeobecných a lineárních sítích, zejména tam, kde je dělení prvků závislé od souboru atributů definovaných pro lineární prvek [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Statická segmentácia","language":"SK","description":"Spôsob modelovania geografických informácií vo všeobecných a lineárnych sieťach obzvlášť tam, kde je deľba prvkov závislá od súboru atribútov definovaných pre lineárny element. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7383"},{"name":"Static segmentation","language":"EN","description":"A way of modelling geographic information in general and linear networks in particular where the segmentation of the elements is dependent on the set of attributes defined for the linear element. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7383"},{"name":"Statická segmentace","language":"CZ","description":"Způsob modelování geografických informací ve všeobecných a lineárních sítích, zejména tam, kde je dělení prvků závislé od souboru atributů definovaných pro lineární prvek [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7383"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7383/sk/1/search","current":"7383"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}