Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Foreshore

That part of the shore or beach which lies between the low water mark and the coastline/shoreline. The same condition may exist in non-contiguous off-shore areas [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Pobriežie

Časť pobrežia alebo pláže, ktorá leží medzi spodnou ryskou hladiny a pobrežím. Rovnaká podmienka existoje v zámorských pobrežných oblastiach. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Pobřeží

Úzký pruh země v bezprostředním styku s jakýmkoli vodním útvarem, včetně oblasti mezi vysokou a nízkou vodní hladinou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/f","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Feature","href":"/glossary/term/7323/en/f/1/letters","id":"7323"},{"name":"Feature Catalogue","href":"/glossary/term/7324/en/f/1/letters","id":"7324"},{"name":"Feature concept","href":"/glossary/term/7325/en/f/1/letters","id":"7325"},{"name":"Feature concept dictionary","href":"/glossary/term/7326/en/f/1/letters","id":"7326"},{"name":"Flow direction","href":"/glossary/term/7393/en/f/1/letters","id":"7393"},{"name":"Foreshore","href":"/glossary/term/7388/en/f/1/letters","id":"7388"},{"name":"Free text","href":"/glossary/term/7430/en/f/1/letters","id":"7430"}],"error":null},"term":[{"name":"Foreshore","language":"EN","description":"That part of the shore or beach which lies between the low water mark and the coastline/shoreline. The same condition may exist in non-contiguous off-shore areas [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7388"},{"name":"Pobriežie","language":"SK","description":"Časť pobrežia alebo pláže, ktorá leží medzi spodnou ryskou hladiny a pobrežím. Rovnaká podmienka  existoje v zámorských pobrežných oblastiach. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7388"},{"name":"Pobřeží","language":"CZ","description":"Úzký pruh země v bezprostředním styku s jakýmkoli vodním útvarem, včetně oblasti mezi vysokou a nízkou vodní hladinou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7388"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7388/en/1/letters","current":"7388"},"Action":{"type":1,"letter":"f","page":1,"lang":"en"}}