Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Významne zmenené vodné teleso

Teleso na vodnom povrchu, ktoré je výsledkom fyzických premien ľudskej činnosti materiálne zmenené v povahe ako bolo navrhnuté členským štátom podľa klauzúl WFD dodatok II. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Heavily modified water body

A body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Významně změněné vodní těleso

Těleso na vodním povrchu, které je výsledkem fyzických přeměn lidské činnosti materiálně změněné v povaze oproti tomu, jak bylo navrženo členským státem podle klauzulí WFD dodatek II [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Významne zmenené vodné teleso","language":"SK","description":"Teleso na vodnom povrchu, ktoré je výsledkom fyzických premien ľudskej činnosti  materiálne zmenené v povahe ako bolo navrhnuté členským štátom podľa klauzúl WFD dodatok II. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7400"},{"name":"Heavily modified water body","language":"EN","description":"A body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7400"},{"name":"Významně změněné vodní těleso","language":"CZ","description":"Těleso na vodním povrchu, které je výsledkem fyzických přeměn lidské činnosti materiálně změněné v povaze oproti tomu, jak bylo navrženo členským státem podle klauzulí WFD dodatek II [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7400"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7400/sk/1/search","current":"7400"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}