Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Přístaviště

Struktura vybudovaná podél nebo lemující pobřeží splavných vod tak, že lodě mohou přistavit podél, naložit/vyložit náklad a odplout [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Prístavisko

Štruktúra vybudovaná pozdĺž alebo lemujúc pobrežie splavných vôd tak, že lode môžu pristaviť pozdĺž a naložiť a vyložiť náklad a odísť. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Wharf

A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/p","next":null,"prev":"/glossary/letters/cz/p/1"},"terms":[{"name":"Příčný řez (vodního toku)","href":"/glossary/term/7391/cz/p/2/letters","id":"7391"},{"name":"Případ použití","href":"/glossary/term/7377/cz/p/2/letters","id":"7377"},{"name":"Přirozený tok řeky","href":"/glossary/term/7410/cz/p/2/letters","id":"7410"},{"name":"Přístaviště","href":"/glossary/term/7402/cz/p/2/letters","id":"7402"},{"name":"Původ","href":"/glossary/term/7431/cz/p/2/letters","id":"7431"}],"error":null},"term":[{"name":"Přístaviště","language":"CZ","description":"Struktura vybudovaná podél nebo lemující pobřeží splavných vod tak, že lodě mohou přistavit podél, naložit/vyložit náklad a odplout [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"},{"name":"Prístavisko","language":"SK","description":"Štruktúra vybudovaná pozdĺž alebo lemujúc pobrežie splavných vôd tak, že lode môžu pristaviť pozdĺž a naložiť a vyložiť náklad a odísť. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"},{"name":"Wharf","language":"EN","description":"A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7402/cz/2/letters","current":"7402"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":2,"lang":"cz"}}