Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Sonda

Díra vyvrtaná nebo vykopaná do země nebo mořského dna za účelem čerpaní tekutin nebo plynů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Sonda

Diera vyvŕtaná alebo vykopaná do zeme alebo morského dna za účelom čerpania tekutín alebo plynov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Well

A hole drilled or dug into the earth or sea bed for the extraction of liquids or gases [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/s","next":"/glossary/letters/cz/s/2","prev":null},"terms":[{"name":"Série souborů prostorových dat","href":"/glossary/term/7315/cz/s/1/letters","id":"7315"},{"name":"Série souborů prostorových dat","href":"/glossary/term/7436/cz/s/1/letters","id":"7436"},{"name":"Seznam","href":"/glossary/term/7319/cz/s/1/letters","id":"7319"},{"name":"Seznam kódů","href":"/glossary/term/7304/cz/s/1/letters","id":"7304"},{"name":"Shapefile","href":"/glossary/term/7692/cz/s/1/letters","id":"7692"},{"name":"Slovník konceptu prvku","href":"/glossary/term/7326/cz/s/1/letters","id":"7326"},{"name":"Složený referenční souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7474/cz/s/1/letters","id":"7474"},{"name":"Služba stahování dat (stažení)","href":"/glossary/term/7460/cz/s/1/letters","id":"7460"},{"name":"Služby založené na prostorových datech","href":"/glossary/term/7363/cz/s/1/letters","id":"7363"},{"name":"Služby založené na prostorových datech - klasifikace","href":"/glossary/term/7464/cz/s/1/letters","id":"7464"},{"name":"Směr toku","href":"/glossary/term/7393/cz/s/1/letters","id":"7393"},{"name":"Sněhové pole","href":"/glossary/term/7387/cz/s/1/letters","id":"7387"},{"name":"Sonda","href":"/glossary/term/7409/cz/s/1/letters","id":"7409"},{"name":"Soubor prostorových dat","href":"/glossary/term/7314/cz/s/1/letters","id":"7314"},{"name":"Soubor prostorových dat","href":"/glossary/term/7364/cz/s/1/letters","id":"7364"},{"name":"Souřadnicový referenční systém","href":"/glossary/term/7423/cz/s/1/letters","id":"7423"},{"name":"Souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7424/cz/s/1/letters","id":"7424"},{"name":"Soutok","href":"/glossary/term/7415/cz/s/1/letters","id":"7415"},{"name":"Specifikace dat","href":"/glossary/term/7316/cz/s/1/letters","id":"7316"},{"name":"Statická segmentace","href":"/glossary/term/7383/cz/s/1/letters","id":"7383"}],"error":null},"term":[{"name":"Sonda","language":"CZ","description":"Díra vyvrtaná nebo vykopaná do země nebo mořského dna za účelem čerpaní tekutin nebo plynů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7409"},{"name":"Sonda","language":"SK","description":"Diera vyvŕtaná alebo vykopaná do zeme alebo morského dna za účelom čerpania tekutín alebo plynov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7409"},{"name":"Well","language":"EN","description":"A hole drilled or dug into the earth or sea bed for the extraction of liquids or gases [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7409"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7409/cz/1/letters","current":"7409"},"Action":{"type":1,"letter":"s","page":1,"lang":"cz"}}