Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

River basin district

The area of land and sea, made up of one or more neighbouring river basins together with their associated groundwaters and coastal waters, which is identified under Article 3(1) as the main unit for management of river basins. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Oblasť povodia

Oblasť súše alebo mora, vytvorená jednou alebo viacerými susediacimi povodiami, spolu s ich prislúchajúcimi podzemnými a pobrežnými vodami, ktorá je identifikovaná Článkom 3 (1) ako hlavná jednotka riadenia riečnych povodí. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Oblast povodí

Oblast země nebo moře, vytvořená jedním nebo více sousedícími povodími a k nim náležejícími podzemními a pobřežními vodami, které jsou identifikovány Článkem 3 (1) jako hlavní jednotka řízení říčných povodí [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Railway yard","href":"/glossary/term/7482/en/r/1/letters","id":"7482"},{"name":"Raster","href":"/glossary/term/7685/en/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Reference data","href":"/glossary/term/7356/en/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Reference grid","href":"/glossary/term/7484/en/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Reference model","href":"/glossary/term/7357/en/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Register","href":"/glossary/term/7358/en/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Register of spatial information (RPI)","href":"/glossary/term/7702/en/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registry","href":"/glossary/term/7359/en/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Remote sensing","href":"/glossary/term/7690/en/r/1/letters","id":"7690"},{"name":"Resolution","href":"/glossary/term/7360/en/r/1/letters","id":"7360"},{"name":"Resource","href":"/glossary/term/7435/en/r/1/letters","id":"7435"},{"name":"River Basin","href":"/glossary/term/7628/en/r/1/letters","id":"7628"},{"name":"River basin","href":"/glossary/term/7384/en/r/1/letters","id":"7384"},{"name":"River basin district","href":"/glossary/term/7416/en/r/1/letters","id":"7416"},{"name":"Riverbank","href":"/glossary/term/7389/en/r/1/letters","id":"7389"}],"error":null},"term":[{"name":"River basin district","language":"EN","description":"The area of land and sea, made up of one or more neighbouring river basins together with their associated groundwaters and coastal waters, which is identified under Article 3(1) as the main unit for management of river basins. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7416"},{"name":"Oblasť povodia","language":"SK","description":"Oblasť súše alebo mora, vytvorená jednou alebo viacerými susediacimi povodiami, spolu s ich prislúchajúcimi podzemnými a pobrežnými vodami, ktorá je identifikovaná Článkom 3 (1) ako hlavná jednotka riadenia riečnych povodí. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7416"},{"name":"Oblast povodí","language":"CZ","description":"Oblast země nebo moře, vytvořená jedním nebo více sousedícími povodími a k nim náležejícími podzemními a pobřežními vodami, které jsou identifikovány Článkem 3 (1) jako hlavní jednotka řízení říčných povodí [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7416"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7416/en/1/letters","current":"7416"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"en"}}