Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Natura2000

Natura 2000 is a European Union-wide network of nature protection areas established under the 1992 Habitats Directive. The aim of the network is to assure the long-term survival of Europe's most valuable and threatened species and habitats. It is comprised of Special Areas of Conservation (SAC) designated by Member States under the Habitats Directive, and also incorporates Special Protection Areas (SPAs) designated under the 1979 Birds Directive. The establishment of this network ofprotected areas also fulfils a Community obligation under the UN Convention on Biological Diversity. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Natura2000

Natura 2000 je široká sieť Európskej únie prirodzenej ochrany území založenej na základe Náleziskového usmernenia z roku 1992. Cieľom tejto siete je zabezpečiť dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších živočíšnych a rastlinných druhov v Európe. Z [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Natura2000

Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie; cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické) [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Namespace","href":"/glossary/term/7433/en/n/1/letters","id":"7433"},{"name":"National infrastructure for spatial information (NIPI)","href":"/glossary/term/7703/en/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/en/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Natural watercourse","href":"/glossary/term/7410/en/n/1/letters","id":"7410"},{"name":"Navaid equipment","href":"/glossary/term/7481/en/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/en/n/1/letters","id":"7704"}],"error":null},"term":[{"name":"Natura2000","language":"EN","description":"Natura 2000 is a European Union-wide network of nature protection areas established under the 1992 Habitats Directive. The aim of the network is to assure the long-term survival of Europe\u0027s most valuable and threatened species and habitats. It is comprised of Special Areas of Conservation (SAC) designated by Member States under the Habitats Directive, and also incorporates Special Protection Areas (SPAs) designated under the 1979 Birds Directive. The establishment of this network ofprotected areas also fulfils a Community obligation under the UN Convention on Biological Diversity. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7420"},{"name":"Natura2000","language":"SK","description":"Natura 2000 je široká sieť Európskej únie prirodzenej ochrany území založenej na základe Náleziskového usmernenia z roku 1992. Cieľom tejto siete je zabezpečiť dlhodobé prežitie najcennejších a najohrozenejších živočíšnych a rastlinných druhov v Európe. Z [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7420"},{"name":"Natura2000","language":"CZ","description":"Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie; cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické) [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7420"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7420/en/1/letters","current":"7420"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"en"}}