Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Údaj

Údaj je parameter alebo súbor parametrov ktoré definujú pôvod, mierku a orientáciu koordinačného systému (podľa: ISO 19111:2007) [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Datum

A datum is a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system (from: ISO 19111:2007). [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Data (referenční systém)

Data jsou parametrem nebo souborem parametrů, které definujú původ, měřítko a orientaci referenčního systému [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Údaj","language":"SK","description":"Údaj je parameter alebo súbor parametrov ktoré definujú pôvod, mierku a orientáciu koordinačného systému (podľa: ISO 19111:2007) [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7425"},{"name":"Datum","language":"EN","description":"A datum is a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system (from: ISO 19111:2007). [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7425"},{"name":"Data (referenční systém)","language":"CZ","description":"Data jsou parametrem nebo souborem parametrů, které  definujú původ, měřítko a orientaci referenčního systému  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7425"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7425/sk/1/letters","current":"7425"},"Action":{"type":1,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}