Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Eurocontrol

Evropská organizace pro Bezpečnost letecké navigace [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Eurocontrol

Eurocontrol je európska organizácia pre Bezpečnosť leteckej navigácie. Civilná a vojenská medzivládna organizácia v súčasnosti pozostáva z 38 členských krajín EÚ. Je umiestnená v Belgicku a má svoje špecializované kanceláie v šiestich rôznych európskych k [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Eurocontrol

Eurocontrol is the European Organisation for the Safety of Air Navigation. The civil and military intergovernmental organisation now counts 38 Member States from across Europe. It is based in Belgium with specialised offices in six other European countries. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/e","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Endonymum","href":"/glossary/term/7317/cz/e/1/letters","id":"7317"},{"name":"Entita","href":"/glossary/term/7318/cz/e/1/letters","id":"7318"},{"name":"ESDI","href":"/glossary/term/7320/cz/e/1/letters","id":"7320"},{"name":"ETRS89/EVRS","href":"/glossary/term/7489/cz/e/1/letters","id":"7489"},{"name":"Eurocontrol","href":"/glossary/term/7428/cz/e/1/letters","id":"7428"},{"name":"EuroRoadS","href":"/glossary/term/7427/cz/e/1/letters","id":"7427"},{"name":"Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89)","href":"/glossary/term/7490/cz/e/1/letters","id":"7490"},{"name":"Evropský vertikální referenční systém (EVRS)","href":"/glossary/term/7491/cz/e/1/letters","id":"7491"},{"name":"Exonymum","href":"/glossary/term/7321/cz/e/1/letters","id":"7321"}],"error":null},"term":[{"name":"Eurocontrol","language":"CZ","description":"Evropská organizace pro Bezpečnost letecké navigace [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7428"},{"name":"Eurocontrol","language":"SK","description":"Eurocontrol je európska organizácia pre Bezpečnosť leteckej navigácie. Civilná a vojenská medzivládna organizácia v súčasnosti pozostáva z 38 členských krajín EÚ. Je umiestnená v Belgicku a má svoje špecializované kanceláie v šiestich rôznych európskych k [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7428"},{"name":"Eurocontrol","language":"EN","description":"Eurocontrol is the European Organisation for the Safety of Air Navigation. The civil and military intergovernmental organisation now counts 38 Member States from across Europe. It is based in Belgium with specialised offices in six other European countries. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7428"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7428/cz/1/letters","current":"7428"},"Action":{"type":1,"letter":"e","page":1,"lang":"cz"}}