Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Metaúdajový prvok - Kategória témy

Zbierka mien identifikovaných podľa identifikačného odporučenia jednotného zdroja (URI) ktoré sa využíva v predlžiteľných značkovacích jazykových (XML) dokumentoch ako meno prvku a meno atribútu. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metadata element - Topic category

The topic category is a high-level classification scheme to assist in the grouping and topic-based search of available spatial data resources. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Tematická kategorie

Tematická kategorie představuje nejhrubší klasifikace napomáhající při seskupování a tematickém vyhledávání dostupných zdrojů prostorových dat [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/sk/m","next":"/glossary/letters/sk/m/2","prev":null},"terms":[{"name":"Mapa","href":"/glossary/term/7698/sk/m/1/letters","id":"7698"},{"name":"Mapová projekcia","href":"/glossary/term/7473/sk/m/1/letters","id":"7473"},{"name":"Menná oblasť","href":"/glossary/term/7433/sk/m/1/letters","id":"7433"},{"name":"Metaúdaje","href":"/glossary/term/7347/sk/m/1/letters","id":"7347"},{"name":"Metaúdajový prvok - Abstrakt zdroja","href":"/glossary/term/7438/sk/m/1/letters","id":"7438"},{"name":"Metaúdajový prvok - Dátum metaúdaja","href":"/glossary/term/7456/sk/m/1/letters","id":"7456"},{"name":"Metaúdajový prvok - Dočasná referencia","href":"/glossary/term/7448/sk/m/1/letters","id":"7448"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jazyk metaúdaja","href":"/glossary/term/7457/sk/m/1/letters","id":"7457"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jazyk zdroja","href":"/glossary/term/7443/sk/m/1/letters","id":"7443"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jedinečný identifikátor zdroja","href":"/glossary/term/7441/sk/m/1/letters","id":"7441"},{"name":"Metaúdajový prvok - Kategória témy","href":"/glossary/term/7444/sk/m/1/letters","id":"7444"},{"name":"Metaúdajový prvok - Kľúčové slovo","href":"/glossary/term/7446/sk/m/1/letters","id":"7446"},{"name":"Metaúdajový prvok - Lokátor zdroja","href":"/glossary/term/7440/sk/m/1/letters","id":"7440"},{"name":"Metaúdajový prvok - Metaúdaje o kontaktnom bode","href":"/glossary/term/7455/sk/m/1/letters","id":"7455"},{"name":"Metaúdajový prvok - Názov zdroja","href":"/glossary/term/7437/sk/m/1/letters","id":"7437"},{"name":"Metaúdajový prvok - Obmedzenia verejného prístupu","href":"/glossary/term/7453/sk/m/1/letters","id":"7453"},{"name":"Metaúdajový prvok - Podmienky pre prístup a použitie","href":"/glossary/term/7452/sk/m/1/letters","id":"7452"},{"name":"Metaúdajový prvok - Pôvod","href":"/glossary/term/7449/sk/m/1/letters","id":"7449"},{"name":"Metaúdajový prvok - Priestorové rozlíšenie","href":"/glossary/term/7450/sk/m/1/letters","id":"7450"},{"name":"Metaúdajový prvok - Spojený zdroj","href":"/glossary/term/7442/sk/m/1/letters","id":"7442"}],"error":null},"term":[{"name":"Metaúdajový prvok - Kategória témy","language":"SK","description":"Zbierka mien identifikovaných podľa  identifikačného odporučenia jednotného zdroja (URI) ktoré sa využíva v predlžiteľných značkovacích jazykových (XML) dokumentoch ako meno prvku a meno atribútu. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7444"},{"name":"Metadata element - Topic category","language":"EN","description":"The topic category is a high-level classification scheme to assist in the grouping and topic-based search of available spatial data resources. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7444"},{"name":"Metaúdajový prvok - Tematická kategorie","language":"CZ","description":"Tematická kategorie představuje nejhrubší klasifikace napomáhající při seskupování a tematickém vyhledávání dostupných zdrojů prostorových dat  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7444"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7444/sk/1/letters","current":"7444"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":1,"lang":"sk"}}