Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Metaúdajový prvok - Klíčové slovo

Je-li zdrojem služba založená na prostorových datech, uvede se nejméně jedno klíčové slovo z části D.4. Je-li zdrojem soubor prostorových dat nebo série souborů prostorových dat, uvede se nejméně jedno klíčové slovo ze Všeobecného vícejazyčného environmentálního tezauru (GEMET) popisující příslušné téma prostorových dat, jak je definováno v příloze I, II nebo III směrnice 2007/2/ES [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Kľúčové slovo

Ak je zdrojom služba priestorových údajov, musí byť poskytnuté minimálne jedno kľúčové slovo v zmysle Časti D.4. V prípade, že je zdrojom sada priestorových údajov alebo séria sád priestorových údajov, musí byť poskytnuté aspoň jedno kľúčové slovo zo všeo [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metadata element - Keyword

If the resource is a spatial data service, at least one keyword from Part D.4 shall be provided.If a resource is a spatial data set or spatial data set series, at least one keyword shall be provided from the general environmental multilingual thesaurus (GEMET) describing the relevant spatial data theme as defined in Annex I, II or III to Directive 2007/2/EC. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/m","next":"/glossary/letters/cz/m/2","prev":null},"terms":[{"name":"Mapa","href":"/glossary/term/7698/cz/m/1/letters","id":"7698"},{"name":"Mapová projekce","href":"/glossary/term/7473/cz/m/1/letters","id":"7473"},{"name":"Měřítko","href":"/glossary/term/7361/cz/m/1/letters","id":"7361"},{"name":"Metadata","href":"/glossary/term/7347/cz/m/1/letters","id":"7347"},{"name":"Metaúdajový prvok - Abstrakt zdroje","href":"/glossary/term/7438/cz/m/1/letters","id":"7438"},{"name":"Metaúdajový prvok - Časová reference","href":"/glossary/term/7448/cz/m/1/letters","id":"7448"},{"name":"Metaúdajový prvok - Datum metadat","href":"/glossary/term/7456/cz/m/1/letters","id":"7456"},{"name":"Metaúdajový prvok - Geografické ohraničení","href":"/glossary/term/7447/cz/m/1/letters","id":"7447"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jazyk metadat","href":"/glossary/term/7457/cz/m/1/letters","id":"7457"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jazyk zdroje","href":"/glossary/term/7443/cz/m/1/letters","id":"7443"},{"name":"Metaúdajový prvok - Jedinečný identifikátor zdroje","href":"/glossary/term/7441/cz/m/1/letters","id":"7441"},{"name":"Metaúdajový prvok - Klíčové slovo","href":"/glossary/term/7446/cz/m/1/letters","id":"7446"},{"name":"Metaúdajový prvok - Kontaktní místo pro metadata","href":"/glossary/term/7455/cz/m/1/letters","id":"7455"},{"name":"Metaúdajový prvok - Lokátor zdroje","href":"/glossary/term/7440/cz/m/1/letters","id":"7440"},{"name":"Metaúdajový prvok - Název zdroje","href":"/glossary/term/7437/cz/m/1/letters","id":"7437"},{"name":"Metaúdajový prvok - Odpovědná organizace","href":"/glossary/term/7454/cz/m/1/letters","id":"7454"},{"name":"Metaúdajový prvok - Omezení veřejného přístupu","href":"/glossary/term/7453/cz/m/1/letters","id":"7453"},{"name":"Metaúdajový prvok - Podmínky vztahující se k přístupu a použití","href":"/glossary/term/7452/cz/m/1/letters","id":"7452"},{"name":"Metaúdajový prvok - Prostorové rozlišení","href":"/glossary/term/7450/cz/m/1/letters","id":"7450"},{"name":"Metaúdajový prvok - Původ","href":"/glossary/term/7449/cz/m/1/letters","id":"7449"}],"error":null},"term":[{"name":"Metaúdajový prvok - Klíčové slovo","language":"CZ","description":"Je-li zdrojem služba založená na prostorových datech, uvede se nejméně jedno klíčové slovo z části D.4. Je-li zdrojem soubor prostorových dat nebo série souborů prostorových dat, uvede se nejméně jedno klíčové slovo ze Všeobecného vícejazyčného environmentálního tezauru (GEMET) popisující příslušné téma prostorových dat, jak je definováno v příloze I, II nebo III směrnice 2007/2/ES  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7446"},{"name":"Metaúdajový prvok - Kľúčové slovo","language":"SK","description":"Ak je zdrojom služba priestorových údajov, musí byť poskytnuté minimálne jedno kľúčové slovo v zmysle Časti D.4. V prípade, že je zdrojom sada priestorových údajov alebo séria sád priestorových údajov, musí byť poskytnuté aspoň jedno kľúčové slovo zo všeo [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7446"},{"name":"Metadata element - Keyword","language":"EN","description":"If the resource is a spatial data service, at least one keyword from Part D.4 shall be provided.If a resource is a spatial data set or spatial data set series, at least one keyword shall be provided from the general environmental multilingual thesaurus (GEMET) describing the relevant spatial data theme as defined in Annex I, II or III to Directive 2007/2/EC. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7446"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7446/cz/1/letters","current":"7446"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":1,"lang":"cz"}}