Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Metadata element - Conformity

The requirements referred to in Article 5(2)(a) and Article 11(2)(d) of Directive 2007/2/EC relating to the conformity, and the degree of conformity, with implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC shall be addressed by the following metadata elements:7.1 Specification,7.2 Degree. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Zhoda

Požiadavky uvádzané v Článku 5(2) (a) a Článku 11 (2) (d) Nariadenia 2007/2/EC vzťahujúce sa na súhlasnosť, zhodu, s implementujúcimi pravidlami prevzatými z Článku 7(1) Nariadenia 2007/2/EC majú byť určené nasledujúcimi metaúdajmi: 7.1 Špecifikácia, 7.2 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Soulad

Požadavky uváděné v čl. 5 odst. 2 písm. a) a v čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES týkající se souladu a míry souladu s prováděcími pravidly přijatými v rámci čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES je vyjádřeno pomocí následujících prvků metadat: Specifikace a Míra souladu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/en/m","next":"/glossary/letters/en/m/2","prev":null},"terms":[{"name":"Main lake","href":"/glossary/term/7398/en/m/1/letters","id":"7398"},{"name":"Main river","href":"/glossary/term/7397/en/m/1/letters","id":"7397"},{"name":"Man made watercourse","href":"/glossary/term/7411/en/m/1/letters","id":"7411"},{"name":"Map","href":"/glossary/term/7698/en/m/1/letters","id":"7698"},{"name":"Map projection","href":"/glossary/term/7473/en/m/1/letters","id":"7473"},{"name":"Metadata","href":"/glossary/term/7347/en/m/1/letters","id":"7347"},{"name":"Metadata element","href":"/glossary/term/7432/en/m/1/letters","id":"7432"},{"name":"Metadata element - Conditions for access and use","href":"/glossary/term/7452/en/m/1/letters","id":"7452"},{"name":"Metadata element - Conformity","href":"/glossary/term/7451/en/m/1/letters","id":"7451"},{"name":"Metadata element - Coupled resource","href":"/glossary/term/7442/en/m/1/letters","id":"7442"},{"name":"Metadata element - Geographic bounding box","href":"/glossary/term/7447/en/m/1/letters","id":"7447"},{"name":"Metadata element - Keyword","href":"/glossary/term/7446/en/m/1/letters","id":"7446"},{"name":"Metadata element - Limitations on public access","href":"/glossary/term/7453/en/m/1/letters","id":"7453"},{"name":"Metadata element - Lineage","href":"/glossary/term/7449/en/m/1/letters","id":"7449"},{"name":"Metadata element - Metadata date","href":"/glossary/term/7456/en/m/1/letters","id":"7456"},{"name":"Metadata element - Metadata language","href":"/glossary/term/7457/en/m/1/letters","id":"7457"},{"name":"Metadata element - Metadata point of contact","href":"/glossary/term/7455/en/m/1/letters","id":"7455"},{"name":"Metadata element - Resource abstract","href":"/glossary/term/7438/en/m/1/letters","id":"7438"},{"name":"Metadata element - Resource language","href":"/glossary/term/7443/en/m/1/letters","id":"7443"},{"name":"Metadata element - Resource locator","href":"/glossary/term/7440/en/m/1/letters","id":"7440"}],"error":null},"term":[{"name":"Metadata element - Conformity","language":"EN","description":"The requirements referred to in Article 5(2)(a) and Article 11(2)(d) of Directive 2007/2/EC relating to the conformity, and the degree of conformity, with implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC shall be addressed by the following metadata elements:7.1 Specification,7.2 Degree. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7451"},{"name":"Metaúdajový prvok - Zhoda","language":"SK","description":"Požiadavky uvádzané v Článku 5(2) (a) a Článku 11 (2) (d) Nariadenia 2007/2/EC vzťahujúce sa na súhlasnosť, zhodu, s implementujúcimi pravidlami prevzatými z Článku 7(1) Nariadenia 2007/2/EC majú byť určené nasledujúcimi metaúdajmi: 7.1 Špecifikácia, 7.2 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7451"},{"name":"Metaúdajový prvok - Soulad","language":"CZ","description":"Požadavky uváděné v čl. 5 odst. 2 písm. a) a v čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES týkající se souladu a míry souladu s prováděcími pravidly přijatými v rámci čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES je vyjádřeno pomocí následujících prvků metadat: Specifikace a Míra souladu  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7451"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7451/en/1/letters","current":"7451"},"Action":{"type":1,"letter":"m","page":1,"lang":"en"}}