Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

View service (View)

Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Zobrazovacia služba (zobrazovanie)

Služba umožňujúca, hoci len v minime, zobrazovanie, navigovanie, priblíženie a oddialenie, panoramatické zobrazovanie alebo prelínajúce zobrazovanie priestorových súborov dát, zobrazovanie informačného popisu a zobrazovanie akéhokoľve relevantného obsahu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Prohlížecí služba (prohlížení)

Služba umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit a oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/v","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Vanishing point","href":"/glossary/term/7414/en/v/1/letters","id":"7414"},{"name":"Vector","href":"/glossary/term/7683/en/v/1/letters","id":"7683"},{"name":"View service (View)","href":"/glossary/term/7459/en/v/1/letters","id":"7459"}],"error":null},"term":[{"name":"View service (View)","language":"EN","description":"Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"},{"name":"Zobrazovacia služba (zobrazovanie)","language":"SK","description":"Služba umožňujúca, hoci len v minime, zobrazovanie, navigovanie, priblíženie a oddialenie, panoramatické zobrazovanie alebo prelínajúce zobrazovanie priestorových súborov dát, zobrazovanie informačného popisu a zobrazovanie akéhokoľve relevantného obsahu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"},{"name":"Prohlížecí služba (prohlížení)","language":"CZ","description":"Služba umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit a oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7459/en/1/letters","current":"7459"},"Action":{"type":1,"letter":"v","page":1,"lang":"en"}}