Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Služba stahování dat (stažení)

Služba umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Služba sťahovania (sťahovanie)

Služba umožňujúca, aby duplikáty priestorových súborov dát boli nahrávateľné a ak je to možné, priamo sprístupnené. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Download service (Download)

Service that enables copies of spatial data sets, or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable, accessed directly. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/s","next":"/glossary/letters/cz/s/2","prev":null},"terms":[{"name":"Série souborů prostorových dat","href":"/glossary/term/7315/cz/s/1/letters","id":"7315"},{"name":"Série souborů prostorových dat","href":"/glossary/term/7436/cz/s/1/letters","id":"7436"},{"name":"Seznam","href":"/glossary/term/7319/cz/s/1/letters","id":"7319"},{"name":"Seznam kódů","href":"/glossary/term/7304/cz/s/1/letters","id":"7304"},{"name":"Shapefile","href":"/glossary/term/7692/cz/s/1/letters","id":"7692"},{"name":"Slovník konceptu prvku","href":"/glossary/term/7326/cz/s/1/letters","id":"7326"},{"name":"Složený referenční souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7474/cz/s/1/letters","id":"7474"},{"name":"Služba stahování dat (stažení)","href":"/glossary/term/7460/cz/s/1/letters","id":"7460"},{"name":"Služby založené na prostorových datech","href":"/glossary/term/7363/cz/s/1/letters","id":"7363"},{"name":"Služby založené na prostorových datech - klasifikace","href":"/glossary/term/7464/cz/s/1/letters","id":"7464"},{"name":"Směr toku","href":"/glossary/term/7393/cz/s/1/letters","id":"7393"},{"name":"Sněhové pole","href":"/glossary/term/7387/cz/s/1/letters","id":"7387"},{"name":"Sonda","href":"/glossary/term/7409/cz/s/1/letters","id":"7409"},{"name":"Soubor prostorových dat","href":"/glossary/term/7314/cz/s/1/letters","id":"7314"},{"name":"Soubor prostorových dat","href":"/glossary/term/7364/cz/s/1/letters","id":"7364"},{"name":"Souřadnicový referenční systém","href":"/glossary/term/7423/cz/s/1/letters","id":"7423"},{"name":"Souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7424/cz/s/1/letters","id":"7424"},{"name":"Soutok","href":"/glossary/term/7415/cz/s/1/letters","id":"7415"},{"name":"Specifikace dat","href":"/glossary/term/7316/cz/s/1/letters","id":"7316"},{"name":"Statická segmentace","href":"/glossary/term/7383/cz/s/1/letters","id":"7383"}],"error":null},"term":[{"name":"Služba stahování dat (stažení)","language":"CZ","description":"Služba umožňující stažení úplných souborů prostorových dat nebo jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7460"},{"name":"Služba sťahovania (sťahovanie)","language":"SK","description":"Služba umožňujúca, aby duplikáty priestorových súborov dát boli nahrávateľné a ak je to možné, priamo sprístupnené. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7460"},{"name":"Download service (Download)","language":"EN","description":"Service that enables copies of spatial data sets, or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable, accessed directly. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7460"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7460/cz/1/letters","current":"7460"},"Action":{"type":1,"letter":"s","page":1,"lang":"cz"}}