Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Transformation service (Transformation)

Service that enables spatial data sets to be transformed with a view to achieving interoperability. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Transformačná služba (transformácia)

Služba, ktorá umožňuje, aby boli priestorové súbory dát pretransformované z pohľadu dosiahnutia dotykovej prevádzkyschopnosti/interoperability. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Transformační služba (transformace)

Služba, která umožňuje, aby soubory prostorových dat byly transformovány za účelem dosažení interoperability [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/t","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Tank","href":"/glossary/term/7408/en/t/1/letters","id":"7408"},{"name":"Temporal reference system","href":"/glossary/term/7369/en/t/1/letters","id":"7369"},{"name":"Temporal schema","href":"/glossary/term/7370/en/t/1/letters","id":"7370"},{"name":"Thematic identifier","href":"/glossary/term/7371/en/t/1/letters","id":"7371"},{"name":"Theme","href":"/glossary/term/7372/en/t/1/letters","id":"7372"},{"name":"Third party","href":"/glossary/term/7373/en/t/1/letters","id":"7373"},{"name":"Topological gap","href":"/glossary/term/7468/en/t/1/letters","id":"7468"},{"name":"Topological overlap","href":"/glossary/term/7470/en/t/1/letters","id":"7470"},{"name":"Transformation","href":"/glossary/term/7374/en/t/1/letters","id":"7374"},{"name":"Transformation service (Transformation)","href":"/glossary/term/7461/en/t/1/letters","id":"7461"}],"error":null},"term":[{"name":"Transformation service (Transformation)","language":"EN","description":"Service that enables spatial data sets to be transformed with a view to achieving interoperability. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7461"},{"name":"Transformačná služba (transformácia)","language":"SK","description":"Služba, ktorá umožňuje, aby boli priestorové súbory dát pretransformované z pohľadu dosiahnutia dotykovej prevádzkyschopnosti/interoperability. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7461"},{"name":"Transformační služba (transformace)","language":"CZ","description":"Služba, která umožňuje, aby soubory prostorových dat byly transformovány za účelem dosažení interoperability  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7461"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7461/en/1/letters","current":"7461"},"Action":{"type":1,"letter":"t","page":1,"lang":"en"}}