Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Intermodální spojení

Spojení mezi dvěma prvky v různých dopravních sítích používajících různé druhy dopravy, které přepravovaným mediím (lidem, zboží atd.) poskytují možnost vyměnit jeden druh dopravy za jiný [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Prepojenie viacerých druhov prepravy

Prepojenie medzi dvoma prvkami dopravy odlišných sietí, využívajúcich prepravujúci režím, poskytujúci možnosť zmeniť prepravované mediá (ľudí, tovar, atď.) z jedného prepravovacieho režimu do druhého. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Inter-modal connection

A connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/i","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Identifikátor","href":"/glossary/term/7334/cz/i/1/letters","id":"7334"},{"name":"Identifikátor externího objektu","href":"/glossary/term/7322/cz/i/1/letters","id":"7322"},{"name":"Identifikátor interního objektu","href":"/glossary/term/7339/cz/i/1/letters","id":"7339"},{"name":"Infrastruktura prostorových informací","href":"/glossary/term/7335/cz/i/1/letters","id":"7335"},{"name":"INSPIRE aplikační schéma","href":"/glossary/term/7336/cz/i/1/letters","id":"7336"},{"name":"INSPIRE (směrnice)","href":"/glossary/term/7686/cz/i/1/letters","id":"7686"},{"name":"INSPIRE specifikace dat","href":"/glossary/term/7337/cz/i/1/letters","id":"7337"},{"name":"Intermodální spojení","href":"/glossary/term/7480/cz/i/1/letters","id":"7480"},{"name":"Interoperabilita","href":"/glossary/term/7340/cz/i/1/letters","id":"7340"},{"name":"Interoperabilní priestorová data","href":"/glossary/term/7341/cz/i/1/letters","id":"7341"},{"name":"Izolinie","href":"/glossary/term/7696/cz/i/1/letters","id":"7696"}],"error":null},"term":[{"name":"Intermodální spojení","language":"CZ","description":"Spojení mezi dvěma prvky v různých dopravních sítích používajících různé druhy dopravy, které přepravovaným mediím (lidem, zboží atd.) poskytují možnost vyměnit jeden druh dopravy za jiný [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7480"},{"name":"Prepojenie viacerých druhov prepravy","language":"SK","description":"Prepojenie medzi dvoma prvkami dopravy odlišných sietí, využívajúcich prepravujúci režím, poskytujúci možnosť zmeniť prepravované mediá (ľudí, tovar, atď.) z jedného prepravovacieho režimu do druhého. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7480"},{"name":"Inter-modal connection","language":"EN","description":"A connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7480"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7480/cz/1/letters","current":"7480"},"Action":{"type":1,"letter":"i","page":1,"lang":"cz"}}