Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Navigační zařízení (navaid)

Navigační zařízení umístěné na zemském povrchu jako VKV všesměrový radiomaják (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)), měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment (DME)), kurzový maják ILS (LOC), taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)) atd., které pomáhá v bezpečném navádění leteckého provozu na existujících letových tratích [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)

Fyzické zariadenie navigačnej pomoci umiestnené na zemskom povrchu, ako vysoko-frekvenčné všesmerový rádiový maják (VOR), zariadenie na meranie vzdialeností (DME), lokalizér, taktický vzdušný navigačný maják (TACAN)atď, ktoré napomáha pri bezpečnom sprevá [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Navaid equipment

A physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/cz/n/1/letters","id":"7704"},{"name":"Nadmořská výška","href":"/glossary/term/7699/cz/n/1/letters","id":"7699"},{"name":"Nádrž","href":"/glossary/term/7407/cz/n/1/letters","id":"7407"},{"name":"Nákladní kolejová skupina","href":"/glossary/term/7482/cz/n/1/letters","id":"7482"},{"name":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) ","href":"/glossary/term/7703/cz/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Násep","href":"/glossary/term/7401/cz/n/1/letters","id":"7401"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/cz/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Navigační zařízení (navaid)","href":"/glossary/term/7481/cz/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"Nekontrolované mezery katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7486/cz/n/1/letters","id":"7486"},{"name":"Nekontrolované překrytí katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7488/cz/n/1/letters","id":"7488"},{"name":"Nemovitost","href":"/glossary/term/7466/cz/n/1/letters","id":"7466"},{"name":"Nulový (úběžný) bod","href":"/glossary/term/7414/cz/n/1/letters","id":"7414"}],"error":null},"term":[{"name":"Navigační zařízení (navaid)","language":"CZ","description":"Navigační zařízení umístěné na zemském povrchu jako VKV všesměrový radiomaják (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)), měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment (DME)), kurzový maják ILS (LOC), taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)) atd., které pomáhá v bezpečném  navádění leteckého provozu na existujících letových tratích [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7481"},{"name":"Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)","language":"SK","description":"Fyzické zariadenie navigačnej pomoci umiestnené na zemskom povrchu, ako vysoko-frekvenčné všesmerový rádiový maják (VOR), zariadenie na meranie vzdialeností (DME), lokalizér, taktický vzdušný navigačný maják (TACAN)atď, ktoré napomáha pri bezpečnom sprevá [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7481"},{"name":"Navaid equipment","language":"EN","description":"A physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7481"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7481/cz/1/letters","current":"7481"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"cz"}}