Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

No results

Search results

Železničné depo

Oblasť pretínajúca početné paralelné železničné trasy (zvyčajne viac než dve)vzájomne poprepájaných. Je to oblasť, kde sa vlaky odstavia za účelom nakladania, vykladania tovaru bez narušenia dopravy po hlavnej železničnej trati. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Railway yard

An area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Nákladní kolejová skupina

Oblast, kterou probíhá několik zpravidla vzájemně propojených paralelních kolejí (obvykle více než dvě), které se používají k zastavení vlaků za účelem naložení/vyložení nákladu bez přerušení provozu na hlavní dopravní koleji [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":0,"url":"/glossary/letters/sk/��","next":null,"prev":null},"terms":[],"error":"ERROR_PATTERN_NOT_FOUND"},"term":[{"name":"Železničné depo","language":"SK","description":"Oblasť pretínajúca početné paralelné železničné trasy (zvyčajne viac než dve)vzájomne poprepájaných. Je to oblasť, kde sa vlaky odstavia za účelom nakladania, vykladania tovaru bez narušenia dopravy po hlavnej železničnej trati. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7482"},{"name":"Railway yard","language":"EN","description":"An area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7482"},{"name":"Nákladní kolejová skupina","language":"CZ","description":"Oblast, kterou probíhá několik zpravidla vzájemně propojených paralelních kolejí (obvykle více než dvě), které se používají k zastavení vlaků za účelem naložení/vyložení nákladu bez přerušení provozu na hlavní dopravní koleji [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7482"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7482/sk/1/letters","current":"7482"},"Action":{"type":1,"letter":"��","page":1,"lang":"sk"}}