Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Significant point

A specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Dôležitý bod

Špecifikované geografické umiestnenie, používané pre definovanie ATS smeru alebo leteckej trasy lietadiel, prípadne pre iné navigačné / ATS potreby [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Význačný bod

Stanovené zeměpisné místo používané k vyznačení tratě Air Traffic Service (ATS), dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":null,"term":[{"name":"Significant point","language":"EN","description":"A specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7483"},{"name":"Dôležitý bod","language":"SK","description":"Špecifikované geografické umiestnenie, používané pre definovanie ATS smeru alebo leteckej trasy lietadiel, prípadne pre iné navigačné / ATS potreby [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7483"},{"name":"Význačný bod","language":"CZ","description":"Stanovené zeměpisné místo používané k vyznačení tratě Air Traffic Service (ATS), dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7483"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7483/en/1/search","current":"7483"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"en"}}