Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Dôležitý bod

Špecifikované geografické umiestnenie, používané pre definovanie ATS smeru alebo leteckej trasy lietadiel, prípadne pre iné navigačné / ATS potreby [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Significant point

A specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Význačný bod

Stanovené zeměpisné místo používané k vyznačení tratě Air Traffic Service (ATS), dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/d","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Diaľkový prieskum Zeme","href":"/glossary/term/7690/sk/d/1/letters","id":"7690"},{"name":"Dočasná schéma","href":"/glossary/term/7370/sk/d/1/letters","id":"7370"},{"name":"Dočasný referenčný systém","href":"/glossary/term/7369/sk/d/1/letters","id":"7369"},{"name":"Dôležitý bod","href":"/glossary/term/7483/sk/d/1/letters","id":"7483"},{"name":"Dynamická segmentácia","href":"/glossary/term/7380/sk/d/1/letters","id":"7380"}],"error":null},"term":[{"name":"Dôležitý bod","language":"SK","description":"Špecifikované geografické umiestnenie, používané pre definovanie ATS smeru alebo leteckej trasy lietadiel, prípadne pre iné navigačné / ATS potreby [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7483"},{"name":"Significant point","language":"EN","description":"A specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7483"},{"name":"Význačný bod","language":"CZ","description":"Stanovené zeměpisné místo používané k vyznačení tratě Air Traffic Service (ATS), dráhy letu letadla nebo pro jiné navigační účely/účely ATS [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7483"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7483/sk/1/letters","current":"7483"},"Action":{"type":1,"letter":"d","page":1,"lang":"sk"}}