Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Základní jednotka vlastnictví

Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Základná jednotka nehnuteľnosti

Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerýc [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Basic property unit

The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7492/cz/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7521/cz/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/cz/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Znakový řetězec","href":"/glossary/term/7429/cz/z/1/letters","id":"7429"},{"name":"Zvodeň","href":"/glossary/term/7595/cz/z/1/letters","id":"7595"}],"error":null},"term":[{"name":"Základní jednotka vlastnictví","language":"CZ","description":"Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7521"},{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","language":"SK","description":"Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerýc [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7521"},{"name":"Basic property unit","language":"EN","description":"The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7521"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7521/cz/1/letters","current":"7521"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"cz"}}