Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Zvodeň

Vodou saturovaná horninová vrstva (propustné horniny nebo nezpevněné materiály jako štěrk, písek, bahno nebo jíl), z níž lze účelně odebírat podzemní vodu jímacím objektem. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Kolektor podzemnej vody

Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Aquifer

A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7492/cz/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7521/cz/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/cz/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Znakový řetězec","href":"/glossary/term/7429/cz/z/1/letters","id":"7429"},{"name":"Zvodeň","href":"/glossary/term/7595/cz/z/1/letters","id":"7595"}],"error":null},"term":[{"name":"Zvodeň","language":"CZ","description":"Vodou saturovaná horninová vrstva (propustné horniny nebo nezpevněné materiály jako štěrk, písek, bahno nebo jíl), z níž lze účelně odebírat podzemní vodu jímacím objektem. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"},{"name":"Kolektor podzemnej vody","language":"SK","description":"Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"},{"name":"Aquifer","language":"EN","description":"A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7595/cz/1/letters","current":"7595"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"cz"}}