Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Povodí řeky

Oblast země, z níž všechny povrchové odtékající toky tečou přes řadu vodních toků, řek a případně jezer do moře jediným ústím řeky, ramenem ústí řeky nebo deltou. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Povodie rieky

Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

River Basin

The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/p","next":"/glossary/letters/cz/p/2","prev":null},"terms":[{"name":"Pobřeží","href":"/glossary/term/7388/cz/p/1/letters","id":"7388"},{"name":"Podpovodí","href":"/glossary/term/7385/cz/p/1/letters","id":"7385"},{"name":"Pokrytí","href":"/glossary/term/7546/cz/p/1/letters","id":"7546"},{"name":"Pokrytí","href":"/glossary/term/7308/cz/p/1/letters","id":"7308"},{"name":"Poštovní adresa","href":"/glossary/term/7379/cz/p/1/letters","id":"7379"},{"name":"Povodí řeky","href":"/glossary/term/7628/cz/p/1/letters","id":"7628"},{"name":"Povodí řeky","href":"/glossary/term/7384/cz/p/1/letters","id":"7384"},{"name":"Pramen","href":"/glossary/term/7419/cz/p/1/letters","id":"7419"},{"name":"Proces interoperability dat","href":"/glossary/term/7311/cz/p/1/letters","id":"7311"},{"name":"Profil","href":"/glossary/term/7354/cz/p/1/letters","id":"7354"},{"name":"Prohlížecí služba (prohlížení)","href":"/glossary/term/7459/cz/p/1/letters","id":"7459"},{"name":"Prostorová data","href":"/glossary/term/7362/cz/p/1/letters","id":"7362"},{"name":"Prostorové schéma","href":"/glossary/term/7368/cz/p/1/letters","id":"7368"},{"name":"Prostorový objekt","href":"/glossary/term/7365/cz/p/1/letters","id":"7365"},{"name":"Prostorový referenční systém","href":"/glossary/term/7367/cz/p/1/letters","id":"7367"},{"name":"Průtočná rychlost","href":"/glossary/term/7392/cz/p/1/letters","id":"7392"},{"name":"Prvek","href":"/glossary/term/7323/cz/p/1/letters","id":"7323"},{"name":"Prvek interoperability dat","href":"/glossary/term/7310/cz/p/1/letters","id":"7310"},{"name":"Prvek metadat","href":"/glossary/term/7432/cz/p/1/letters","id":"7432"},{"name":"Přehrada","href":"/glossary/term/7418/cz/p/1/letters","id":"7418"}],"error":null},"term":[{"name":"Povodí řeky","language":"CZ","description":"Oblast země, z níž všechny povrchové odtékající toky tečou přes řadu vodních toků, řek a případně jezer do moře jediným ústím řeky, ramenem ústí řeky nebo deltou. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7628"},{"name":"Povodie rieky","language":"SK","description":"Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7628"},{"name":"River Basin","language":"EN","description":"The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7628"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7628/cz/1/letters","current":"7628"},"Action":{"type":1,"letter":"p","page":1,"lang":"cz"}}