Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

Chránené územie

Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Únie a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Protected Site

An area designated or managed within a framework of international, Union and Member States' legislation to achieve specific conservation objectives. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Chráněné území

Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/c","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","href":"/glossary/term/7684/sk/c/1/letters","id":"7684"},{"name":"Cisterna","href":"/glossary/term/7408/sk/c/1/letters","id":"7408"},{"name":"Chránená oblasť","href":"/glossary/term/7421/sk/c/1/letters","id":"7421"},{"name":"Chránené územie","href":"/glossary/term/7679/sk/c/1/letters","id":"7679"},{"name":"Chránené územie","href":"/glossary/term/7422/sk/c/1/letters","id":"7422"}],"error":null},"term":[{"name":"Chránené územie","language":"SK","description":"Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Únie a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7679"},{"name":"Protected Site","language":"EN","description":"An area designated or managed within a framework of international, Union and Member States\u0027 legislation to achieve specific conservation objectives. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7679"},{"name":"Chráněné území","language":"CZ","description":"Oblast určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství a členských států pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7679"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7679/sk/1/letters","current":"7679"},"Action":{"type":1,"letter":"c","page":1,"lang":"sk"}}